Objectius

L’Observatori de la Islamofòbia a Catalunya (ODIC) és una eina amb els objectius concrets següents:

  • Recollir informació/monitorar qualsevol classe de discriminació religiosa i/o racial que afecti les persones musulmanes de forma directa o indirecta, incloent-hi tant agressions físiques com simbòliques, per tal d’afavorir el seu coneixement i denúncia. Per tal d’aportar el màxim rigor científic a les dades, contrastem i triangulem les informacions rebudes i portem a terme una anàlisi quantitativa i qualitativa d’aquestes.
  • Recollir la informació necessària, en col·laboració amb entitats especialitzades en l’assessorament jurídic, i exercir d’enllaç entre les víctimes i les instàncies jurídiques.
  • Elaborar informes anuals sobre el conjunt de pràctiques i discursos islamòfobs succeïdes arreu del país, amb l’objectiu específic de proporcionar dades que puguin facilitar el coneixement més profund i afavorir la sensibilització amb el tema i promoure actuacions per a la seva erradicació.
  • Denunciar les vulneracions de drets de la població musulmana catalana.
  • Advertir dels efectes de la islamofòbia sobre la convivència i la cohesió social.
  • Promoure la investigació sobre la islamofòbia des de les ciències socials i humanes.
  • Analitzar la islamofòbia com a fenomen social i cultural, en el seu desenvolupament local-global, ajudant així a una millor comprensió del fenomen per poder-hi actuar amb més eficàcia i fermesa.
  • Desenvolupar una tasca informativa i formativa, per tal de conscienciar i sensibilitzar a la societat en general sobre la islamofòbia, tant en l’àmbit professional com no-professional, a les escoles, instituts, centres cívics, biblioteques, associacions de veïns, AMPES, etc.
  • Difondre i visibilitzar la lluita contra la islamofòbia, mitjançant campanyes als mitjans de comunicació i al carrer.

Amb la col·laboració de: